بررسی رشد نانوساختارها با میکروسکوپ الکترونی جدید

محققان دانشگاه Purdue با استفاده از نوع نادری میکروسکوپ الکترونی، چگونگی تشکیل ساختارهایی مانند نانولوله‌های کربنی را بررسی کردند. اطلاعاتی که از این بررسی‌ها بدست می‌آید در کاربردهای عملی فناوری‌نانو در زمین&#۱۷۲۸ رایانه، الکترونیک و غیره کاربرد دارد.