معرفی بانک اطلاعات حمایت‌های ستاد

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو است که با تقسیم به زیربانک‌های مراکز فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد، پایگاه‌های اینترنتی، پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو و ناشران، اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و خروجی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌نانو ارائه می‌کند.
این مطلب به معرفی بانک اطلاعات حمایتهای تشویقی ستاد اختصاص دارد.

در یکی دو سال اخیر

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران،