همکاری ایران در استانداردسازی فناوری نانو

با توجه به اهمیت موضوع استاندارد در توسعه فناوری‌نانو، کمیته فناوری‌های نانو (TC229) به منظور تدوین استانداردهای ذی‌ربط در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تشکیل شده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو اصلی در این کمیته حضور دارد. به منظور حضور فعال در این کمیته، مؤسسه استاندارد جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشکیل کمیته فنی متناظر با کمیته TC229 در ایران، با عنوانISIRI/TC229 نموده است .

با توجه به اهمیت موضوع استاندارد در توسعه فناوری‌نانو، کمیته فناوری‌های نانو (TC229) به منظور تدوین استانداردهای ذی‌ربط در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تشکیل شده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو اصلی در این کمیته حضور دارد. به منظور حضور فعال در این کمیته، مؤسسه استاندارد جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشکیل کمیته فنی متناظر با کمیته TC229 در ایران، با عنوانISIRI/TC229 نموده است و قصد دارد در این کمیته از مشارکت کلیه متخصصان و صاحب‌نظران سراسر کشور استفاده نماید. جلسه شورای مؤسس این کمیته در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۵ با حضور بیش از ۴۰ نفر از استادان، کارشناسان و متخصصان از بخش‌های مختلف دانشگاهی، صنعتی و تحقیقاتی در محل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا دکتر شرقی، مدیر کل هماهنگی تدوین استانداردهای بین المللی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آقای دکتر مرتضوی، مسئول کمیته‌های فنی متناظر در دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو، در مورد فعالیت‌های این مؤسسه و ساختار مؤسسه ایزو توضیحاتی ارایه کردند. در ادامه، اندیشگاه نانو و صنعت، گزارشی از فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه استانداردسازی فناوری‌نانو ارائه کرد. در این گزارش به هفت دلیل زیر در مورد لزوم استانداردسازی فناوری‌نانو اشاره شد:

  • در حال حاضر فرهنگ اصطلاحات فناوری‌نانو مورد توافق بین‌المللی وجود ندارد.
  • در حال حاضر دستورالعمل مشخصی برای آزمایش خواص سمی نانوذرات وجود ندارد.
  • در حال حاضر قوانین استانداردی برای بررسی تأثیرات زیست محیطی نانوذرات وجود ندارد.
  • روش‌های آزمون موجود برای تجهیزات در ابعاد نانو مناسب نیستند.
  • روش‌های اندازه‌‌گیری و تجهیزات فعلی نیازمند توسعه و استانداردسازی هستند.
  • نیاز به رویه‌های کالیبراسیون جدید و مواد مرجع تأیید شده در ابعاد نانو وجود دارد.
  • سیستم‌ها و تجهیزات چند منظوره فناوری‌نانو نیاز به استانداردهای نوین دارند.

در پایان جلسه با رأی‌گیری از بین شرکت‌کنندگان، آقای دکتر یغمایی به عنوان رئیس، خانم مهندس پیراوی به عنوان نائب رئیس و آقای مهندس اسدی فرد به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.
لازم به ذکر است که ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو نیز یکی از برنامه‌های ۵۳ گانه سند ده‌ ساله توسعه فناوری‌نانو را به حمایت‌ از استانداردسازی در فناوری‌نانو اختصاص داده است و در این زمینه از فعالیت‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران حمایت خواهد نمود.