حل مشکل انحلال‌ناپذیری روکش‌های نقره

استفاده از کامپوزیت پلیمر نانوذره می‌تواند در مقابله با بیماری های واگیرداری که از طریق ابزارهای زیست پزشکی کاشتنی در بدن منتقل می‌شوند، مفید باشد. دانشمندان با استفاده از یک نوع روکش ضد میکروبی جدید توانسته‌اند به روشی ساده‌تر و ارزان‌تر از خاصیت ضد باکتریایی نقره در کاشتنی‌های زیست پزشکی استفاده نمایند.