طراحی نانودماسنج‌های ساده‌تر و دقیق‌تر

دانشمندان با استفاده از نانولوله‌های کربنی حاوی گالیم، دماسنج‌های جدیدی برای اندازه‌گیری دما در مقیاس نانومتر اختراع کرده‌اند، که به سادگی توسط گرم و سرد کردن نانولوله‌ها کار می‌کنند.