تغییر رویکرد شرکت NovaCentrix به سمت تولید کالای تجاری نانو

یک تولید کنند&#۱۷۲۸ نانومواد واقع در تگزاس، با نام قبلی Nanotexgbikifuwa Inc.، ضمن تغییر نوع محصول خود از پودرهای مبتنی بر نانومواد به کالاهای آماده بازار، نام خود را نیز به NovaCentrix تغییر داده است.

یک تولید کننده نانومواد واقع در تگزاس، با نام قبلی Nanotexgbikifuwa Inc.، ضمن تغییر نوع محصول خود از پودرهای مبتنی بر نانومواد به کالاهای آماده بازار، نام خود را نیز به NovaCentrix تغییر داده است.
NovaCentrix از معدود شرکت‌هایی است که مواد اولیه تولیدی خود را در تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دهد. این شرکت با تغییر رویکرد تولید، اینک حمایت‌های مالی بیشتری به دست خواهد آورد و گام‌های حساسی را در مسیر تجاری‌سازی می‌پیماید.
Steve Leach مدیر عامل NovaCentrix، اخیراً یک گردهمایی از مدیران صنایع ترتیب داده است، که موضوع آن توجه به اهمیت تولید فراتر از نانومواد بود. به گفته وی تمامی شرکت‌کنندگان معتقد بودند که تولید صرف نانومواد جالب توجه نیست.
Steve Leach در خصوص تغییر جهت شرکت خود می‌گوید: “ما تحقیقات خود را دیگر به پایان رسانده و در مسیر استفاده و اجرای تحقیقات گام برمی‌داریم.”
تیم تحقیقاتی این شرکت که قبلاً در جهات مختلفی فعالیت می‌کرد، اکنون عمدتاً بر کالاها و کاربردهای واقعی، یعنی همان رویکرد جدید شرکت، تمرکز کرده‌ است.
به گفته مدیر NovaCentrix گام بعدی این شرکت، تغییر مسیر از نانو مواد رایج به سوی نانومواد غیرمعمول می‌باشد.
شرکت‌های دیگری مانند شرکت NanoDynamics و Starfire Systems در ایالات نیویورک، Nano-Tex در کالیفرنیا و Nanofilm در اوهایو نیز قبلاً حرکت مشابهی در تغییر رویکرد از نانومواد خام به سمت محصولات تجاری نانو داشته‌اند.