ساخت الماس با روش‌های تولید و ذخیره هیدروژن

محققان با روش‌های آسیاب گلوله‌ای گرافیت و استفاده از آنتراسیت فراوان و ارزان، به جای گرافیت، به روشی برای تولید و ذخیر&#۱۷۲۸ هیدروژن دست یافتند که در کنار آن نانوبلورهای الماس حاصل می‌شود.