اصلاح ساختار نانولوله‌های کربنی و بهبود خواص الکترونیکی آنها

نانولوله‌های کربنی تک دیواره کاربردهای وسیعی در صنایع دارند. محققان آزمایشگاه ملی Argonne در دپارتمان انرژی آمریکا با اعمال روشی جدید توانسته‌اند ساختار نانولوله‌ها را تصحیح و در نهایت خواص الکترونیکی آنها را بهبود دهند و دریچه‌ای جدید به سوی کاربردهای آنها در صنعت نانوالکترونیک باز کنند.