بررسی خطرات احتمالی تنفس نانوذرات بر مغز

دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه Rochester در تحقیقاتی که به منظور مطالعه خطرات احتمالی نانوذرات بر سلامت انسان، روی موش های آزمایشگاهی انجام شد، نشان دادند این ذرات با عبور از سیستم تنفسی موش‌ها به سرعت به چند نقطه از مغز آنها می‌رسند. این محققان همچنین تغییراتی در ژن این موش ها مشاهده کردند که می تواند نشانی از تورم و تنش سلولی باشد، البته به گفته دکتر Alison Elder استادیار این دانشگاه و عضو این گروه تحقیقاتی هنوز درباره آسیب احتمالی این ذرات بسیار ریز بر مغز اطلاع چندانی در دست نیست.

دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه راچستر (Rochester) در تحقیقاتی که به منظور مطالعه خطرات احتمالی نانوذرات برای سلامت انسان، روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد، نشان دادند که این ذرات با عبور از سیستم تنفسی موش‌ها به سرعت به چند نقطه از مغز آنها می‌رسند. همچنین آنها تغییراتی در ژن موش‌ها مشاهده کردند که می‌تواند نشانی از تورم و تنش سلولی باشد، البته هنوز درباره آسیب احتمالی این ذرات بسیار ریز بر مغز اطلاع چندانی در دست نیست.
در این بررسی ذرات بسیار ریز اکسید منگنز با غلظتی که نوعاً جوشکاران در معرض آن قرار دارند، مورد آزمایش قرار گرفت. اندازه نانوذرات اکسید منگنز مشابه انواع صنعتی بود.
برخی پزشکان و دانشمندان نگرانی‌هایی نسبت به تأثیرمنفی نانوذرات بر سلول‌ها دارند؛ به همین منظور در سال ۲۰۰۴، مرکز پزشکی دانشگاه راچستر مأمور انجام یک پروژه تحقیقاتی ۵٫۵ میلیون دلاری شد تا مشخص کند آیا می‌توان بر اساس مشخصه‌های شیمیایی نانوذرات، چگونگی برهم کنش آنها و یا آسیب‌های احتمالی آنها بر سلول‌های حیوانات و انسان را تعیین نمود.
در این بررسی ذرات به سرعت از سیستم تنفسی موش‌ها به bulb بویایی، که ناحیه‌ای از مغز موش‌ها و نزدیک به حفره بینی است، عبور نموده و در استراتوم، مغز جلویی، مخچه و شش‌ها جای گرفتند.
پس از دوازده روز، غلظت این نانوذرات در بخش بویایی ۳٫۵ برابر و در شش‌ها دو برابر شده بود. اگر چه وجود این نانوذرات تورم آشکاری در شش‌ها ایجاد نکرده بود، اما طبق تحلیل‌های پروتئینی و ژنی، افشانه‌های زیستی از قبیل عامل مرگ سرطانی و پروتئین تورم ماکروفاژ، حاکی از افزایش تورم و تنش بود.
محققان نتیجه گرفتند که علی‌رغم تفاوت سیستم بویایی جوندگان و انسان، خطرات مشابهی می‌تواند برای انسان نیز وجود داشته باشد.
گزارش این تحقیق در مجله Environmental Health Perspectives آمده است.