افزایش درخشندگی LED‌ ها با کمک نانوحکاکی

محققان آمریکایی خبر از ابداع نوعی کاواک تشدید LED (RCLED) ، داده‌اند که درخشندگی آن هفت برابر بیش از انواع قبلی است. این کاواک به روش حکاکی توری‌‌های حلقوی براگ داخل ساختار دستگاه و برای پهنای باند ۱۳۰ نانومتر ایجاد شده‌است. این روش در نمایشگرها و نیز تصویربرداری پزشکی و به خصوص توموگرافی همدوسی نوری (OCT) کاربرد دارد.

محققان آمریکایی خبر از ابداع نوعی دیود گسیل نور کاواک تشدید (RCLED) داده‌اند که درخشندگی آن هفت برابر بیش از انواع قبلی است. این کاواک به روش حکاکی توری‌‌های حلقوی براگ داخل ساختار دستگاه و برای پهنای باند ۱۳۰ نانومتر ایجاد شده‌است. این روش در نمایش