تهیه کامپوزیت‌های جدید از گرافن

دانشمندان آمریکایی نوع جدیدی از مواد را اختراع کرده‌اند که در آنها صفحات گرافن در بستری از پلیمر جای داده شده‌اند. این ترکیبات هادی الکتریسیته بوده و می‌توانند برای ساخت انواع جدید تجهیزات و مدارهای میکروالکترونیکی بکار روند. همچنین این ترکیبات در صنعت هوا- فضا و روکش‌ها نیز کاربرد دارند

دانشمندان آمریکایی نوع جدیدی از مواد را اختراع
کرده‌اند که در آنها صفحات گرافن در بستری از پلیمر جای داده شده‌اند. این
ترکیبات هادی الکتریسیته بوده و می‌توانند برای ساخت انواع جدید تجهیزات و
مدارهای میکروالکترونیکی بکار روند. همچنین این ترکیبات د