دارورسانی با نانوکپسول‌های مغناطیسی هوشمند

محققان مرکز ملی de la Recherche Scientifique فرانسه، با ترکیب پلیمرهای پپتیدی با نانوذرات اصلاح‌ شده اکسید‌آهن، موفق به ساخت نانوذرات جدیدی شدند که با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیسی در برابر عواملی مانند تغییرات PH از خود واکنش نشان می‌دهند.

محققان مرکز ملی de la Recherche Scientifique فرانسه، با ترکیب پلیمرهای پپتیدی با نانوذرات اصلاح‌ شده اکسید‌آهن، موفق به ساخت نانوذرات جدیدی شدند که با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیسی در برابر عواملی مانند تغییرات pH از خود واکنش نشان می‌دهند.
این نانوذرات به گونه‌ای ساخته‌شده‌اند که می‌توان آنها را بر حسب نوع مولکول هدف اصلاح نمود، همچنین می‌توان از این نانوذرات به عنوان یک ماده هوشمند برای دارورسانی و عوامل تصویربرداری از تومورها استفاده کرد.
برای ساخت این نانوذرات حساس از کوپلیمرهای دوتایی ساخته شده از پپتیدها، استفاده شده است.
محققان برای ساخت این پلیمرها، ابتدا آمینواسیدها را به صورت رشته‌های نخ‌مانند بسیار نازک درآورده، سپس برای تشکیل بلوک‌های پپتیدی، این رشته‌ها را تحت کشش‌های ناگهانی قرار دادند.
نهایتاً مطابق یک الگوی تناوبی، برای ساخت کوپلیمرهای دوتایی، بلوک‌های پپتیدی ساخته شده را دوتا دوتا به هم متصل کردند.
انتخاب دقیق آمینواسیدها و در نهایت بلوک‌های دوتایی تشکیل‌دهنده پلیمر، محققان را قادر به ساخت نانوذراتی می‌کند، که در محدوده وسیعی از شرایط، از خود واکنش نشان می‌دهند.
برای سازگار نمودن این کوپلیمرها با آب و سایر حلال‌های آبی، آنها را با نانوذرات اصلاح‌ شده اکسیدآهن ترکیب می‌کنند تا این اجزا با خود‌آرایی، به نانوذرات پایداری تبدیل شوند. شکل نانوذرات بسته به نوع پلیمر انتخابی و شکل اکسیدآهن مصرفی، متفاوت خواهد بود، به‌طوری که این نانوذرات می‌توانند توخالی بوده یا ساختاری هسته لایه داشته باشند.
بنابه گفته محققان، روشی که برای ساخت این نوع خاص از نانوذرات به‌کار رفته، برای کپسوله کردن مولکول‌های دارو نیز مناسب است. از آنجایی که شکل این نانوذرات را می‌توان با تغییرPH و یک میدان مغناطیسی تغییر داد، می‌توان داروهای قرار داده شده در آنها را در زمان مناسب آزاد نمود.
جزئیات این پژوهش در Progress in Solid State Chemistry منتشر شده است.