ترانزیستورهای حسگر شیمیایی

به گفته متخصصان، ترانزیستورهای هیبریدی را که از مولکول‌های آلی به عنوان سیم ها و نانولوله‌های کربنی و الکترودها استفاده می‌شود؛ می‌توان به عنوان حسگرهای فوق العاده حساس برای تشخیص مواد به کار برد.

به گفته متخصصان، ترانزیستورهای هیبریدی را که از مولکول‌های آلی به عنوان سیم‌ها و از نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود استفاده می‌کنند، می‌توان به عنوان حسگرهای فوق‌العاده حساس برای تشخیص مواد منفجره و دیگر مواد مرکب به کار برد.
دانشمندان در ت