معرفی کتاب هفته: نانوالکترونیک، تجهیزات و کاربرد

کتاب نانوالکترونیک: اصول و تجهیزات، ابتدا بینش یکپارچه‌ای از تحقیق، فناوری و کاربردهایی که محرک رشد سریع نانوالکترونیک هستند را ارائه می‌کند و مفاهیمی از قبیل فیزیک، مکانیک کوانتوم، زیست‌شناسی و الکترونیک را در توسعه تجهیزات نانومقیاس و در درک پدیده‌های فیزیکی که هیچگاه در مقیاس بزرگ با آنها روبه‌رو نمی‌شویم، بکار می‌گیرد.

این کتاب بینش یکپارچه‌ای از تحقیق، فناوری و کاربردهایی که محرک رشد سریع نانوالکترونیک هستند را ارائه می‌کند و مفاهیمی از قبیل فیزیک، مکانیک کوانتوم، زیست‌شناسی و الکترونیک را در توسعه تجهیزات نانومقیاس و درک پدیده‌های فیزیکی که هیچ‌گاه در مقیاس بزرگ با آنها روبه‌رو نمی‌شویم، به‌کار می‌گیرد. کتاب حاضر برای مهندسان و محققان، زمینه علمی محکمی در درک، طراحی و شبیه‌سازی تجهیزات نانوالکترونیکی فراهم می‌آورد و کارگزاران این حوزه علمی را با تجهیزات ابتکاری مانند میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) و میکروسکوپ میدان نوری روبشی (SNOM) و فناوری‌های مورد استفاده برای گسترش آنها، آشنا می‌کند.