معرفی کتاب هفته: دستگاه‌های توصیف مشخصات نانوسیستم‌ها در علوم حیاتی

این جلد از NtLS محدوده وسیعی از روش‌ها و فناوری‌های مشخصه‌یابی را که در علوم حیات نانومقیاس قابل اجرا هستند، معرفی می‌کند. هدف از نوشتن این کتاب ارائه منبعی از اطلاعات و دانشی است که به صورت پراکنده در مقالات مجلات مختلف موجود است.


New Page 1