کتابچه راهنمای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد

در این کتابچه، ابتدا علاقمندان آشنایی مختصری با تعدادی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در زمینه فناوری نانو پیدا می‌کنند سپس اطلاعات آزمایشگاه‌های عضو شامل تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها، مشخصات کارشناس و تکنسین مربوط به هر دستگاه و نحوه تماس با آزمایشگاه‌ها در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

در این کتابچه، ابتدا علاقمندان آشنایی مختصری با
تعدادی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در زمینه فناوری نانو پیدا می‌کنند
سپس اطلاعات آزمایشگاه‌های عضو شامل تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها، مشخصات
کارشناس و تکنسین مربوط ب