حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در خرداد ماه ۱۳۸۵

در خردادماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۰۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۷۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری،۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد طرح درس و ۱۰ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

در خردادماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۰۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت، داوری و پذیرفته است که از این تعداد۷۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد طرح درس و ۱۰ مورد شرکت در کنگره خارج از کشور بوده‌اند.
اسامی افراد پذیرفته شده در این دوره، که پس از تأمین اعتبارات مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:
پایان نامه‌های کارشناسی ارشد
رشته ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
فیزیک ۱ مهدی ولی‌زاده مهربانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
۲ دکتر اصغر کاظم‌زاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
۳ روح‌اله گلی‌پور دانشگاه کاشان
۴ دکتر عبدالعلی رمضانی دانشگاه کاشان
۵ علی خیاطیان دانشگاه کاشان
۶ دکتر محمد الماسی دانشگاه کاشان
۷ سارا محمد بیلانکوهی دانشگاه رازی
۸ دکتر سیدمحمد الهی دانشگاه رازی
۹ مهنا پرهیزکاری دانشگاه شهید بهشتی
۱۰ دکتر مجید قناعت شعار دانشگاه شهید بهشتی
۱۱ لیلا میرزایی نیگجه دانشگاه تربیت مدرس
۱۲ دکتر رسول ملک‌فر دانشگاه تربیت مدرس
۱۳ علیرضا قدیمی ماهانی دانشگاه تربیت مدرس
۱۴ سپهر واشقانی فراهانی دانشگاه تربیت مدرس
۱۵ رضا آزموده سروری دانشگاه تربیت مدرس
۱۶ عادله دارابی دانشگاه زنجان- تحصیلات تکمیلی
۱۷ دکتر عبدالله لنگری دانشگاه صنعتی شریف
۱۸ عباس رشید شمالی دانشگاه آزاد – تهران مرکز
۱۹ مجید واعظ ‌زاده دانشگاه آزاد – تهران مرکز
۲۰ مصطفی علیخانی دانشگاه کاشان
مواد ۲۱ فرناز نقی‌زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
۲۲ دکتر مرتضی تمیزی‌فر دانشگاه علم و صنعت
۲۳ بهارک بهمنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۴ دکتر فتح‌الله مضطرزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۵ تایماز دادرس دانشگاه علم و صنعت
۲۶ دکتر حسینعلی پور دانشگاه علم و صنعت
۲۷ احمد صبوری دانشگاه علم و صنعت
۲۸ دکتر واهاک مارقوسیان دانشگاه علم و صنعت
۲۹ علی مبلغ دانشگاه تربیت مدرس
۳۰ دکتر حمیدرضا شاهوردی دانشگاه تربیت مدرس
۳۱ حمیدرضا زرگر دانشگاه علم و صنعت
۳۲ دکتر فرهاد گلستانی‌فرد دانشگاه علم و صنعت
۳۳ علی محمد نبی‌زاده حقیقی دانشگاه علم و صنعت
۳۴ محمدرضا بافنده دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۵ دکتر محمد حسین عنایتی دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۶ سهیل سلیمانی دانشگاه تربیت مدرس
۳۷ دکتر امیر عبدالله‌زاده دانشگاه تربیت مدرس
۳۸ بابک مستغاثی دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۹ دکتر محمدحسین فتحی دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۰ علی جعفری بجستانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۴۱ دکتر احسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مکانیک ۴۲ سید احسان سنبلستان دانشگاه علم و صنعت
۴۳ دکتر محمود مهرداد شکریه دانشگاه علم و صنعت
شیمی ۴۴ ظهراب احمدی دانشگاه علم و صنعت
۴۵ دکتر شهرآرا افشار دانشگاه علم و صنعت
۴۶ سید عباس رحیمی دانشگاه علم و صنعت
۴۷ دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی دانشگاه علم و صنعت
۴۸ الهه اسماعیلی دانشگاه تهران
۴۹ دکتر عباسعلی خدادادی دانشگاه تهران
۵۰ سارا مقصودی دانشگاه تهران
۵۱ پژمان احمدیان نمینی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۵۲ دکتر علی اکبر بابالو دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۵۳ رویا تقی دستجردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵۴ دکتر محمدرضا مجتهدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵۵ شبنم شیده دانشگاه علم و صنعت
۵۶ دکتر مهدی کاشانی دانشگاه علم و صنعت
۵۷ هدی مولوی دانشگاه تهران
۵۸ دکتر مجتبی شریعتی نیاسری دانشگاه تهران
۵۹ احمد بیگدلی دانشگاه آزاد – تهران جنوب
۶۰ دکتر نازک دست دانشگاه آزاد – تهران جنوب
۶۱ مریم بیگلری دانشگاه تربیت مدرس
۶۲ دکتر عبدالصمد زرین قلم دانشگاه تربیت مدرس
صنایع ۶۳ ابراهیم حیدری دانشگاه بوعلی سینا
۶۴ دکتر سپهر قاضی نوری دانشگاه بوعلی سینا
ریاضی ۶۵ سید حامد احمدی ابهری دانشگاه تهران
۶۶ دکتر احمد شفیعی ده‌آباد دانشگاه تهران
کامپیوتر ۶۷ مسعود دانش طب دانشگاه تهران
۶۸ دکتر علی افضلی کوشا دانشگاه تهران
کشاورزی ۶۹ حسن رستمی دانشگاه زنجان
۷۰ دکتر علی حق‌نظری دانشگاه زنجان
پایان نامه‌های‌ دکتری
رشته ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
فیزیک ۱ مهران قلی‌پور شهرکی دانشگاه تهران
۲ دکتر هادی سوالونی دانشگاه تهران
۳ سام آزادی دانشگاه رازی
۴ دکتر رستم مرادیان دانشگاه رازی
مواد ۵ بهروز فلاح پژوهشگاه مواد و انرژی
۶ دکتر کاووس فلامکی پژوهشگاه مواد و انرژی
داروسازی ۷ فرناز اسماعیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸ دکتر رسول دیناروند دانشگاه علوم پزشکی تهران
طرح دروس اختیاری
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل رشته
۱ محمد حسین عنایتی دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
مقالات ISI
رشته ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
شیمی ۱ دکتر عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان
۲ احمد علی شکری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۳ دکتر محمد حسین حبیبی اصفهان
مواد ۴ دکتر محمدرضا محمدی صنعتی شریف
۵ امیر مهدی ساعدی دانشگاه صنعتی شریف
۶ دکتر ابوالقاسم عطایی دانشگاه تهران
الکترونیک ۷ دکتر شمس‌الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران
فیزیک ۸ دکتر علی اصغر شکری پژوهشکده علوم نانو (صنعتی شریف)
مکانیک ۹ حامد صادقیان دانشگاه ارومیه
مواد ۱۰ دکتر ابوالقاسم عطایی دانشگاه تهران
۱۱ ایمان مباشرپور پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۲ محمد ذاکری پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۳ دکتر مداح حسینی دانشگاه صنعتی شریف
شرکت در کنگره خارج از کشور
رشته ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
فیزیک پزشکی ۱ دکتر محمدعلی عقابیان دانشگاه تهران
شیمی ۲ دکتر عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان
۳ دکتر بهزاد پورعباس دانشگاه سهند
مواد ۴ دکتر سید مجتبی زبرجد دانشگاه فردوسی مشهد
فیزیک ۵ حجت‌الله خواجه صالحانی دانشگاه آزاد – علوم و تحقیقات
بیوتکنولوژی ۶ علی محمدیان دانشگاه شهید بهشتی
الکترونیک ۷ یاسر عبدی دانشگاه تهران
شیمی ۸ محمد مهدی جلیلی دانشگاه امیرکبیر
مواد ۹ دکتر سید علی سید ابراهیمی دانشگاه تهران
۱۰ سپیده کامرانی دانشگاه صنعتی شریف