معرفی بانک اطلاعاتی مراکز فعال فناوری نانو در ایران

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو است که با تقسیم به زیربانک‌های مختلف، اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و خروجی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌نانو ارائه می‌کند.
بانک اطلاعاتی مراکز فعال یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های بانک‌های اطلاعاتی نانو در ایران است که در برگیرنده اطلاعات طیف وسیعی از سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن‌ها، شرکت‌های خصوصی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایرانی فعال در عرصه فناوری‌نانو است.

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو است که با تقسیم به زیربانک‌های مراکز فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد، پایگاه‌های اینترنتی، پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو و ناشران، اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و خروجی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌نانو ارائه می‌کند.
اطلاعات این بانک‌ها از منابع بسیار موثق، مانند بخش جوایز تشویقی ستاد تهیه شده و مستندات آنها در دبیرخانه ستاد موجود است.
بانک اطلاعاتی مراکز فعال یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های بانک‌های اطلاعاتی نانو در ایران است که در برگیرنده اطلاعات طیف وسیعی از سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن‌ها، شرکت‌های خصوصی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایرانی فعال در عرصه فناوری‌نانواست.
این بانک به عنوان مرجعی معتبر جهت استفاده مدیران، برنامه‌ریزان، محققان، سیاستگذاران، صاحبان صنایع و علاقه‌مندان به این فناوری ایجاد شده است و در همین راستا اطلاعاتی جامع از فعالیت‌های مراکز، از قبیل فهرست افراد فعال مرتبط با مرکز، فهرست مقالات چاپ شده در مجلات ISI ، نمودار تعداد مقالات ISI مراکز تابع، فهرست وقایع مرتبط با مرکز و توابع، فهرست پروژه های دانشجویی، نمودار تعداد پروژه‌های مراکز تابع، فهرست کتاب های موجود در مرکز و توابع را در اختیار قرار می‌دهد.
علاوه بر این موارد، اطلاعات عمومی از مرکز مانند نوع مرکز، زمینه اصلی فعالیت، مکان جغرافیایی، تلفن، دورنگار، آدرس، نام و نام خانوادگی مسئول، وب سایت، پست الکترونیک و شرح تحقیقات را نیز می‌توان از طریق این بانک دریافت کرد.