برگزاری کنگره بین المللی نانوفناوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نخستین کنگره بین‌المللی نانوفناوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توسط دانشگاه صنعت نفت و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، اسفند ماه سال ۱۳۸۵ برگزار خواهد شد.

New Page 1

 دانشگاه صنعت نفت در نظردارد نخستین کنگره بین
المللی نانو فناوری وکاربرد آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را ۱۶ و ۱۷
اسفند ماه سال جاری با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت در مرکز همایش های بین
المللی سازمان صدا و سیما در تهران برگزار نماید.2820.jpg

محورهای نخستین کنگره بین المللی نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنایع نفت ،
گاز و پتروشیمی

کاربرد نانومواد در گل حفاری و سیمان کاری چاه های نفت
فناوری نانو در مته های حفاری
نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری
کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن
کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی
کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز
کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست
کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط زیست
کاربرد فناوری نانو فیلتراسیون غشایی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
کاربرد نانو کامپوزیتها در ساخت پلیمرهای صنعت پتروشیمی
کاربرد نانو مواد در جلوگیری از خوردگی

کارگاه های تخصصی
نانو لوله های کربنی و کاربردهای محیطی و انرژی آنها
هیدروژلهای نانو کامپوزیتی و کاربرد آنها در ازدیاد برداشت
نانو ساختار های کربنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنایع نفتی وعملیات ازدیاد برداشت نفت

آشنایی با نانو زئولیت ها و کاربردهای آنها در صنایع نفتی

نمایشگاه جانبی
همزمان با برگزاری کنگره، نمایشگاه جانبی نیز، جهت ارتقاء سطح کیفی کنگره
بر پا خواهد شد.

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت دریافت مقالات

۱۳۸۵/۱۰/۱۵

اعلام پذیرش مقالات

۱۳۸۵/۱۱/۱۵

حداکثر مهلت ثبت نام ۸ /۱۲/ ۱۳۸۵
زمان برگزاری کارگاه های تخصصی

بعد از ظهر روز ۱۷ /۱۲/ ۱۳۸۵

برگزاری کنگره ۱۶ و ۱۷ /۱۲/ ۱۳۸۵
محل برگزاری مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما

آدرس دبیرخانه :
اهواز- انتهای بزرگراه آیت ا… بهبهانی- دانشکده مهندسی نفت اهواز

تلفن: ۰۶۱۱-۵۵۵۶۹۶۷
تلفکس:۰۶۱۱-۵۵۵۶۹۶۸

پست الکترونیکی: info@icn2007.com

جایگاه اینترتی:
http://www.icn2007.com