قابل توجه ارائه کنندگان مقاله در کنفرانس بین‌المللی نانو و زیست فناوری دانشگاه امارات

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد، ارائه کنندگان مقاله در کنفرانس بین المللی نانو و زیست فناوری دانشگاه امارات را از طریق تور مسافرتی به محل کنفرانس اعزام کند. لذا از افرادی که پذیرش مقالات آنها نهایی شده است درخواست می‌شود، مدارک پذیرش مقالات خود را از طریق Email به آدرس hrdc@irannano.org ارسال نمایند تا هماهنگی‌های لازم به عمل آید.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد، ارائه کنندگان مقاله در کنفرانس بین الملی نانو و زیست فناوری دانشگاه امارات را از طریق تور مسافرتی به محل کنفرانس اعزام کند. لذا از افرادی که پذیرش مقالات آنها نهایی شده است درخواست می‌شود، مدارک پذیرش مقالات خود را از طریق Email به آدرس hrdc@irannano.org ارسال نمایند تا هماهنگی‌های لازم به عمل آید.