ساخت نانوکاغذهای سه بعدی جدید

شیمی‌دان‌های دانشگاه Arkansas با ساخت کاغذ‌هایی از جنس نانوسیم‌های اکسید تیتانیوم نانوموادی سه بعدی ساخته‌اند، که به عنوان فیلتر به کار می‌روند و دمایی تا بالای ۷۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل می‌کنند. این ماده همچنین می‌تواند با دست تا شود، بریده شود و اشیای سه بعدی تشکیل دهد.

New Page 1

شیمی‌دان‌های دانشگاه Arkansas با ساخت کاغذ‌هایی از
جنس نانوسیم‌های اکسید تیتانیوم نانوموادی سه بعدی ساخته‌اند، که به عنوان
فیلتر به کار می‌روند و