بدست آوردن نانوسیم ها بر روی مغز

پژوهشگران دانشگاه هاروارد آمریکا، ترانزیستورهای اثر میدانی از جنس نانوسیم را به نورون‌ها-سلول‌های موجود در مغز و سیستم عصبی که سیگنال‌های الکتریکی را تولید و انتقال می دهند – پیوند دادند. این روش علاوه بر توانایی تولید ابزارهای هیبریدی الکترونیکی/ زیستی و ایجاد سطوح مشترک با عصبهای مصنوعی ، قادر است اطلاعاتی با قدرت تفکیک بالا درباره سیگنال‌های الکتریکی در مغز تهیه کند .

پژوهشگران دانشگاه هاروارد آمریکا، ترانزیستورهای
اثر میدانی از جنس نانوسیم را به نورون‌ها-سلول‌های موجود در مغز و سیستم
عصبی که سیگنال‌های الکتریکی را تولید و انتقال می دهند – پیوند دادند. این
روش علاوه بر توانایی تولید ابزارهای هیبریدی الکترونیکی