حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در تیر ماه ۱۳۸۵

در تیرماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۲۷ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۸۸ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۰ مورد پایان‌نامه دکتری،۱۸ مورد مقاله ISI ،۱ مورد چاپ کتاب ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی و ۸ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

در تیرماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۲۷ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۸۸ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۰ مورد پایان‌نامه دکتری،۱۸ مورد مقاله ISI ،۱ مورد چاپ کتاب ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی و ۸ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:

  • دانشجویا ن و اساتیدی که در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد، درخواستشان پذیرفته شده است
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل رشته
۱ فرهاد یوسفی دانشگاه صنعتی شریف شیمی
۲ دکتر منوچهر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف شیمی
۳ شهرزاد فدایی دانشگاه علم و صنعت شیمی
۴ دکتر محمد مهدی کاشانی مطلق دانشگاه علم و صنعت شیمی
۵ سید جمال‌الدین پیغمبر دوست دانشگاه سهند تبریز شیمی
۶ بهزاد پورعباس دانشگاه سهند تبریز شیمی
۷ حسینعلی کریمی ورزنه تحصیلات تکمیلی زنجان فیزیک
۸ دکتر هاشم رفیع‌تبار مرکز تحقیقات فیزیک نظری فیزیک
۹ مرجان مهرابی دانشگاه مازندران فیزیک
۱۰ دکتر مهیار مددی دانشگاه مازندران فیزیک
۱۱ بابک مزینانی دانشگاه علم و صنعت مواد
۱۲ دکتر مرتضی تمیزی‌فر دانشگاه علم و صنعت مواد
۱۳ صفورا دانش فزون دانشگاه اصفهان فیزیک
۱۴ دکتر جمشید عمیقیان دانشگاه اصفهان فیزیک
۱۵ جواد عسگری دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۱۶ دکتر حسین ادریس دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۱۷ سحر جعفری چم‌کاوی دانشگاه علم و صنعت ایران مواد
۱۸ دکتر علی بیت‌الهی دانشگاه علم و صنعت ایران مواد
۱۹ رقیه قنبرپور بلویردی دانشگاه تبریز مواد
۲۰ دکتر معصومه خاتمیان دانشگاه تبریز مواد
۲۱ نازنین فروزان مهر دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۲۲ دکتر فتح‌اله کریم‌زاده دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۲۳ اکبر حیدرپور دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۲۴ مجید طاووسی دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۲۵ سید محمد لاری بقال دانشگاه تهران مواد
۲۶ دکتر احمد علی آماده دانشگاه تهران مواد
۲۷ علی رحیمی دانشگاه تهران مواد
۲۸ طیبه موسوی دانشگاه صنعتی اصفهان مواد
۲۹ دکتر محمد حسن عباسی دانشگاه صنعتی ا صفهان مواد
۳۰ ابراهیم عنایتی دانشگاه علامه طباطبائی مدیریت
۳۱ دکتر جهانیار بامداد صوفی دانشگاه علامه طباطبائی مدیریت
۳۲ لیلا میرزایی نیگجه دانشگاه تربیت مدرس فیزیک
۳۳ دکتر رسول ملک‌فر دانشگاه تربیت مدرس فیزیک
۳۴ حسین جودت کردلر دانشگاه ارومیه مکانیک
۳۵ دکتر قادر رضازاده دانشگاه ارومیه مکانیک
۳۶ فاطمه بخشیانی دانشگاه مازندران فیزیک
۳۷ دکتر علی اصغر حسینی دانشگاه مازندران فیزیک
۳۸ سید صالح حسین یزدی دانشگاه تهران مکانیک
۳۹ دکتر محمود موسوی مشهدی دانشگاه تهران مکانیک
۴۰ محمد هادی مهدوی دانشگاه فردوسی مشهد مکانیک
۴۱ دکتر انوشیروان فرشیدیان‌فر دانشگاه فردوسی مشهد مکانیک
۴۲ محمد مهدی‌نیا دانشگاه مازندران شیمی
۴۳ دکتر محسن جهانشاهی دانشگاه مازندران شیمی
۴۴ دکتر سپیده خویی دانشگاه تهران شیمی
۴۵ فاطمه صادقی گوغری دانشگاه تهران شیمی
۴۶ آزاده امرالهی دانشگاه تهران فیزیک
۴۷ دکتر علی اصغر حمیدی دانشگاه تهران فیزیک
۴۸ جواد کدخداپور دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک
۴۹ دکتر سعید ضیایی‌راد دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک
۵۰ هادی حسینیان عارفی دانشگاه تربیت مدرس فیزیک
۵۱ دکتر محمدرضا ابوالحسنی دانشگاه تربیت مدرس فیزیک (۲ مورد)
۵۲ دکتر آفاق خطیبی دانشگاه تهران فیزیک
۵۳ احسان کریم‌زاده دانشگاه اصفهان فیزیک
۵۴ دکتر رسول رکنی‌زاده دانشگاه اصفهان فیزیک
۵۵ حسین نجات پیشکناری دانشگاه صنعتی شریف مکانیک
۵۶ دکتر علی مقدادی دانشگاه صنعتی شریف مکانیک
۵۷ الهام قدیری دانشگاه صنعتی شریف
۵۸ دکتر اعظم ایرجی‌زاد دانشگاه صنعتی شریف
۵۹ مسعود عادلزاده دانشگاه صنعتی شریف عمران
۶۰ دکتر حسین محمدی شجاع دانشگاه صنعتی شریف عمران
۶۱ امیر لقمان دانشگاه کاشان ریاضی
۶۲ حمیده کاویانی سامانی دانشگاه کاشان فیزیک
۶۳ دکتر عبدالعلی رمضانی دانشگاه کاشان فیزیک (۲ مورد)
۶۴ سید احمد راست‌قلم دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک
۶۵ دکتر جمشید عمیقیان دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک
۶۶ حمید ساعتی دانشگاه کاشان
۶۷ فرحناز نجفی دانشگاه آزاد – تهران مرکز
۶۸ دکتر مجید واعظ‌زاده دانشگاه آزاد – تهران مرکز
۶۹ بهاره فخرایی دانشگاه امام خمینی
۷۰ دکتر محمدرضا خانلری دانشگاه امام خمینی
۷۱ زهرا سادت ا طباطبائیان دانشگاه کاشان
۷۲ دکتر بهرام خوشنویسان دانشگاه کاشان
۷۳ سلیم عرفانی فام دانشگاه کاشان
۷۴ آصفه هوشمندی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷۵ دکتر علی ابراهیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷۶ اعظم محمودی دانشگاه آزاد اسلامی – علوم و تحقیقات
۷۷ ساسان آسیایی دانشگاه تهران
۷۸ شیما فرداد دانشگاه شهید بهشتی
۷۹ دکتر رضا مسعودی دانشگاه شهید بهشتی
۸۰ شیماالسادات افشار ایمانی دانشگاه صنعتی شریف
۸۱ سحر کشاورز شاهورانی دانشگاه گیلان
۸۲ دکتر صابر فرجامی دانشگاه گیلان
۸۳ بهرام بهرامی دانشگاه شهید بهشتی
۸۴ دکتر عزیزی دانشگاه شهید بهشتی
۸۵ سعید عربکری دانشگاه تربیت مدرس
۸۶ دکتر رسول ملک‌فر دانشگاه تربیت مدرس
۸۷ میلاد مجتهدی دانشگاه شیراز
۸۸ دکتر جانقربان دانشگاه شیراز

 

  •  دانشجویان و اساتیدی که در مورد پایان نامه دکتری درخواستشان پذیرفته شده است:
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل رشته
۱ محمدرضا واعظی دانشگاه صنعتی شریف مواد
۲ دکتر سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف مواد
۳ افضل کریمی دانشگاه امیرکبیر
۴ دکتر بنکدارپور دانشگاه امیرکبیر
۵ مهدی رنجبر دانشگاه صنعتی شریف
۶ دکتر اعظم ایرجی‌زاد دانشگاه صنعتی شریف
۷ علی اکبر واحدی زارح دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۸ دکتر حسن کاتوزیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹ دکتر شمس‌الزمان فرامرزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۰ دکتر عزالدین مهاجرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر فیزیک
  •  لیست افرادی که مقالات ISI ایشان پذیرفته شده است:
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل رشته
۱ مردعلی یوسف‌پور دانشگاه صنعتی شریف
۲ دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگاه مواد و انرژی مواد
۳ دکتر علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف
۴ دکتر هادی سوالونی دانشگاه تهران فیزیک
۵ دکتر اعظم ایرجی‌زاد دانشگاه صنعتی شریف فیزیک
۶ دکتر محمد حسین حبیبی دانشگاه صنعتی اصفهان
۷ دکتر آفاق خطیبی دانشگاه تهران
۸ دکتر علی اصغر شکری پژوهشگاه علوم بنیادی
۹ دکتر محمد مردانی پژوهشگاه علوم بنیادی ۲ مورد
۱۰ دکتر علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف
۱۱ دکتر ایرج کاظمی‌نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۲ دکتر امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف
۱۳ دکتر ترانه وظیفه‌شناس دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ دکتر حسین مرادی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۵ دکتر شمس‌الزمان فرامرزی دانشگاه امیرکبیر
۱۶ مهدی بهبودنیا دانشگاه اراک
۱۷ دکتر غلامرضا نبیویی دانشگاه اراک
۱۸ مهدی احمدی مقدم علوم پزشکی تهران
  •  موارد پذیرفته شده جهت شرکت در کنگره خارج از کشور:
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
۱ دکتر قادر رضازاده دانشگاه ارومیه
۲ بهرام گنجی‌پور دانشگاه کاشان
۳ دکتر ایمر سید حسین روضاتیان دانشگاه صنعتی اصفهان
۴ دکتر حسین مرادی دانشگاه فردوسی مشهد
۵ دکتر شمس‌الزمان فرامرزی دانشگاه امیرکبیر
۶ دکتر مرتضی ساسانی قمصری انرژی اتمی – مرکز تحقیقات لیزر
۷ دکتر بابک شکری دانشگاه شهید بهشتی
۸ دکتر فرزاد نصیر پوری دانشگاه سهند تبریز
  •  لیستی افرادی که مقالات علمی- پژوهشی ایشان پذیرفته شده است:
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
۱ دکتر شمس‌الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران
۲ دکتر حسین مرادی دانشگاه فردوسی مشهد
  •  موارد پذیرفته شده جهت چاپ کتاب
ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل
۱ میثم زینلی تهرانی کارشناس فیزیک