پیشگیری از سرایت زباله‌های اتمی به محیط زیست

گروه پیشگام تحقیقاتی PNNL دریافته‌اند نوعی باکتری با ترشح ماده‌ای لزج از خود و پیچاندن آن به دور فلزات بسیار سنگین، آنها را به نانوکره‌هایی کم خطرتر تبدیل می‌کند.

گروه پیشگام تحقیقاتی PNNL دریافته‌اند نوعی باکتری
با ترشح ماده‌ای لزج از خود و پیچاندن آن به دور فلزات بسیار سنگین، آنها
را به نانوکره‌هایی کم خطرتر تبدیل می‌کند.

دانشمندان از تقریباً یک دهه قبل که باکتری‌هایی با ق