ابداع روش زیست سازگار برای حذف پرکلرات از آب آشامیدنی

نانولوله‌های کربنی از جمله موادی به شمار می‌آیند که می‌توانند باعث کاهش آلاینده‌های سموم شیمیایی شوند. محققان آزمایشگاه Laboratory Pacific Northwest National، به فرآیند سازگار با محیط زیست جدیدی برای تصفیه آب آلوده به پرکلرات، ماده‌ای سمی که در آب آشامیدنی ۳۵ ایالت یافته شده، دست پیدا کرده‌اند.

نانولوله‌های کربنی از جمله موادی به شمار می‌آیند که می‌توانند
باعث کاهش آلاینده‌های سموم شیمیایی شوند. محققان آزمایشگاه Laboratory
Pacific Northwest National، به فرآیند سازگار با محیط زیست جدیدی برای
تصفیه آب آلوده به پرکلرات، ماده‌ای سمی که در آ