انتشار اولین شماره نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری نانو

نخستین نشریه علمی- پژوهشی ایران در حوزه علوم و فناوری نانو در تاریخ ۴/۳/۸۵ و همزمان با برگزاری چهارمین نشست مجمع عمومی انجمن نانوفناوری ایران، طی مراسمی با حضور فرهیختگان جامعه نانو فناوری کشور، توسط معاون پژوهشی وزارت علوم، رونمایی و ارائه شد.

نخستین نشریه علمی- پژوهشی ایران در حوزه علوم و فناوری نانو در تاریخ ۴/۳/۸۵ و همزمان با برگزاری چهارمین نشست مجمع عمومی انجمن نانوفناوری ایران، طی مراسمی با حضور فرهیختگان جامعه نانو فناوری کشور، توسط معاون پژوهشی وزارت علوم، رونمایی و ارائه شد.
این نشریه با نام International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)، نخستین نشریه علمی- پژوهشی نانو در ایران است و از سوی انجمن نانوفناوری ایران به انتشار رسیده است. آقای دکتر غلامعلی منصوری، استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز آمریکا سردبیری ارشد و دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران سردبیری (اجرایی) این مجله را بر عهده دارند. این مجله که دارای درجه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، هیأت تحریریه‌ای بین‌المللی متشکل از متخصصان برجسته نانو از کشورهای ایران، ژاپن، انگلستان، هند و آمریکا دارد.
این نشریه مقالات را در سه نوع: Full research Paper، Short Communications و Review And Mini- Review و به زبان انگلیسی به چاپ می‌رساند.