گرم کردن سریع نانوذرات طلا

نانو‌ذرات طلا بواسطه عملکرد بی‌نظیرشان، ابزاری با حساسیت بسیار مطلوب برای دستکاری مولکول‌های زیستی و همچنین ردیابی با لیزر می‌باشند. بر اساس گفته دانشمندان JILA؛ مؤسسه مشترک بین مؤسسه ملی استانداردها و فناوری(NIST) با دانشگاه Coloroda، از جمله قابلیت‌های این ذرات، سرعت بالای گرم شدن آنها- در حدود دهها درجه در ظرف تنها چند نانوثانیه- می‌باشد که این ویژگی از یک سو موجب صدمه دیدن مولکول می‌شود و از سوی دیگر می‌توان از آن برای بررسی مولکولی استفاده نمود.

نانو‌ذرات طلا بواسطه عملکرد بی‌نظیرشان، ابزاری با حساسیت بسیار مطلوب برای دستکاری مولکول‌های زیستی و همچنین ردیابی با لیزر می‌باشند. بر اساس گفته دانشمندان JILA؛ مؤسسه مشترک بین مؤسسه ملی استانداردها و فناوری(NIST) با دانشگاه Coloroda، از جمله