برگزاری هم‌اندیشی کاربردهای نانوذرات آهن در صنعت

هم‌اندیشی کاربرد نانوذرات آهن در صنعت از سلسله هم اندیشی های ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن همایش‌های دانشکده‌ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به سفارش دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، توسط کانون توسعه فناوری این دانشگاه و با حضور

هم

 هم‌اندیشی کاربردهای نانوذرات آهن در صنعت از سلسله
هم اندیشی‌های ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ از
ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن جلسات دبیرخانه ستاد توسط کانون توس