برگزاری دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM به مدت ۴ روز ازتاریخ ۲۱/۰۸/ ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM به