برگزاری اولین همایش کاربردهای فناوری‌نانو در کشاورزی

کمیته فناوری‌نانو وزارت جهاد کشاورزی، همایشی را با عنوان کاربردهای فناوری‌نانو در کشاورزی در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۸۵ با همکاری سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، انجمن نانوفناوری ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری در سالن همایشهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج برگزار خواهد کرد.

New Page 1

کمیته فناوری‌نانو وزارت جهاد کشاورزی، همایشی را با
عنوان کاربردهای فناوری‌نانو در کشاورزی در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۸۵
با همکاری سازمان تحقی