ساخت دستگاه میکروراکتورشیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

تیم تحقیقاتی کاتالیست و نانوکاتالیست دانشگاه سیستان و بلوچستان اقدام به ساخت یک دستگاه میکروراکتور شیمیائی نموده که در این گزارش نحوه ساخت و مزیت‌های خاص آن مطرح می‌گردد.

برای ارزیابی و تست عملکرد کاتالیست‌ها و نانوکاتالیست‌ها وجود یک دستگاه میکروراکتور شیمیائی بسیار دقیق با قابلیت کارآیی فوق‌العاده زیاد ضروری است تا بتوان شرایط عملیاتی موجود در پالایشگاه‌ها نظیر دما، فشار، سرعت واکنش، مقدار خوراک گازی تزریق شده و غیره را در مقیاس آزمایشگاهی مطالعه نمود. لذا تیم تحقیقاتی کاتالیست و نانوکاتالیست دانشگاه سیستان و بلوچستان اقدام به ساخت یک دستگاه میکروراکتور شیمیائی نموده که در این گزارش نحوه ساخت و مزیت‌های خاص آن مطرح می‌گردد.
برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.