امضاء توافق‌نامه فناوری بین شرکت NanoSensors و دانشگاه علم و صنعت پوهانگ

شرکت NanoSensors یک شرکت توسعه‌ای فناوری‌نانو است که ابزارآلات و حسگرها را جهت آشکارسازی عوامل زیستی، شیمیایی و انفجاری توسعه می‌دهد. این شرکت خبر داد به منظور افزایش حساسیت حسگرها با استفاده از نانولوله‌های کربنی و همچنین کاربرد یک اختراع طراحی شده برای ساخت نانوسیم‌های منفرد با دانشگاه علم وصنعت پوهانگ کره به یک توافق نامه فناوری رسیده است.