محوریت فناوری‌نانو در ششمین همایش مهندسی مواد و متالورژی ایران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت با محوریت قرار دادن فناوری‌نانو و نانومواد، ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران را در تاریخ ۱۱-۱۰ آبان ماه سال ۱۳۸۵ در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد کرد.

New Page 1

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت
جهت ایجاد فضای لازم جهت بروز توانمندی‌های دانشجویان در زمینه های مختلف
علمی و پژوهشی، تقویت رابطه