برگزاری دوره جدید آموزشی فناوری نانو توسط شرکت فناوری‌نانو سبز

شرکت فناوری‌نانو سبز پس از برگزاری دوره آموزشی فناوری نانو در تابستان ۱۳۸۵، در نظر دارد دوره جدید آموزشی را در پاییز برگزار کند. مهلت ثبت‌نام تا تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۵ می‌باشد.

New Page 1

شرکت فناوری‌نانو سبز پس از برگزاری دوره آموزشی فناوری
نانو در تابستان ۱۳۸۵، در نظر دارد دوره جدید آموزشی را در پاییز برگزار
کند. مهلت ثبت‌نام تا