معرفی کتاب هفته: مواد نانوساختار و فناوری نانو

هندبوک مواد نانوساختار و فناوری نانو، نیاز دانشمندان و دانشجویان شیمی‏، فیزیک، علوم مواد، مهندسی الکترونیک، علوم پلیمر، علوم سطح، طیف‌سنجی و فناوری‌زیستی را برآورده می‌کند. این نسخه از هندبوک حاوی ۱۶ بخش است که بطور ویژه‌ای بر سنتز، ساخت و خواص الکتریکی و نوری مواد نانومقیاس متمرکز شده است.