ابرپلاستیک‌های آب‌دوست و آب‌گریز

دانشمندان موفق به ساخت موادی با خاصیت آب‌دوست و آب‌گریز همزمان شده‌اند. محققان دپارتمان مهندسی علم مواد دانشگاه MIT با ترکیب این دو خاصیت در کنار هم از آن جهت ساخت وسیله‌ای برای جمع‌اوری و ذخیره آب آشامیدنی استفاده کردند. مواد آب‌دوست و آب‌گریز کاربردهای وسیعی در صنعت دارند و از آنها در ساخت ادواتی مانند لباس‌ها و شیشه‌های خود تمیز شونده استفاده می‌شود.