ساخت حسگر رطوبت سریع مبتنی بر فناوری‌نانو

محققان دانشگاه آلبرتا یک حسگر رطوبتی ساخته‌اند که می‌تواند کارهایی بیش از پایش آب و هوا و احتمالاً باران، انجام دهد. این حسگر به افزایش ایمنی زندگی کمک خواهد کرد. این حسگر سریع‌ترین حسگر رطوبت در جهان بوده و مبتنی بر فناوری نانو می‌باشد. هر چند این حسگر هنوز تجاری نشده است ولی ممکن است در مطب پزشکان و در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.