معرفی کتاب هفته: نانوساختارها و نانوکامپوزیت ها

در برخی از فصول این کتاب روش‌های مختلف تولید نانومواد به عنوان مثال تعدادی از روش‌های تولید نانوپوشش‌ها شرح داده شده‌اند. خواص مکانیکی، الکتریکی، فیزیکی و دیگر ویژگی‌های نانومواد در مقایسه با مواد متداول مهندسی از مواردی هستند که به تفصیل در این کتاب تشریح شده‌اند.

در دنیای کنونی، تلاش هر چه بیشتر جهت بهبود خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد، بشر را مجبور ساخته است به سمت فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند فناوری‌نانو که عبارت است از روش ها، سیستم ها، ابزار، مواد و فرایندهایی که در مقیاس نانو، حرکت کند.
خواص مکانیکی، الکتریکی، فیزیکی و دیگر ویژگی‌های نانومواد در مقایسه با مواد متداول مهندسی از مواردی هستند که به تفصیل در این کتاب تشریح شده‌اند.
در برخی از فصول این کتاب روش‌های مختلف تولید نانومواد به عنوان مثال تعدادی از روش‌های تولید نانوپوشش‌ها مانند رسوب دهی فاز گاز، تبخیر، پراکنش ، رسوب دهی شیمیایی فاز بخار، رسوب دهی گالوانیک شرح داده شده‌اند.
علاوه بر روش‌های تولید از میان دسته‌های مختلف نانومواد، برای نمونه نانوکامپوزیت‌ها که ترکیبی از دو فاز زمینه و تقویت‌کننده (که یکی از آنها در ابعاد نانومتری است و یا ساختار نانومتری دارد) در فصل آخر این کتاب توضیح داده شده‌اند.
عناوین فصول این کتاب عبارتند از:

  • فصل اول: راهی به سوی دنیای نانو
  • فصل دوم: اصول پایه‌ای ساختارهای نانو
  • فصل سوم: مواد بالک نانوساختار
  • فصل چهارم: بنیادهای میکروتکنولوژیکی
  • فصل پنجم: ساختارهای نانوتکنیکی
  • فصل ششم: ویژگی‌های نانوساختارها
  • فصل هفتم: نانوکامپوزیت‌ها

عنوان کتاب: نانوساختارها و نانوکامپوزیت‌ها
نویسند(ه) گان: پویا دلشاد خطیبی، مالک سعیدی، افروز لطیفی
شماره شابک: ۹۶۴۹۶۶۳۷۷۰
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
ناشر:دانش پویان جوان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵