سرمایه گذاری دولت انگلیس جهت تقویت صنعت فناوری نانو این کشور

با مشارکت و تلاش‌های دولت، صنعت فناوری نانو در انگلیس به قطب نوآوری‌های فناورانه جدید تبدیل می‌گردد. دولت انگلیس در حدود ۱۸ میلیون یورو به عنوان حمایت تشویقی برای پروژه‌‌های مرتبط با فناوری نانو و میکرو در راستای تلاش جهت ایجاد قطب جدید نوآوری فناورانه، اختصاص داده است.

با مشارکت و تلاش‌های دولت، صنعت فناوری نانو در انگلیس به قطب نوآوری‌های فناورانه جدید تبدیل می‌گردد. دولت انگلیس در حدود ۱۸ میلیون یورو به عنوان حمایت تشویقی برای پروژه‌‌های مرتبط با فناوری نانو و میکرو در راستای تلاش جهت ایجاد قطب جدید نوآوری فناورانه، اختصاص داده است.
این میزان حمایت تشویقی به شرکت‌های مختلف فناوری نانو کمک خواهد کرد تا از دستاوردهای برتر علمی در این حوزه بهره برداری نمایند و بخشی از بازار در حال رشد فناوری‌نانو را تصاحب کنند.
دولت انگلیس همچنین در حدود ۹۰ میلیون یورو برای حمایت از برنامه های تحقیقاتی کاربردی و شرکت‌های جدید فناوری نانو در سراسر کشور اختصاص داده است. ادغام‌ها و اکتساب‌ها در حوزه فناوری نانو با هدف تقویت تحقیقات در این حوزه و تجاری‌سازی آنها افزایش یافته است.
دولت انگلیس در حدود ۴۰ میلیون یورو برای تأسیس شبکه میکرو و فناوری نانو (MNT) اختصاص داده است. شبکه MNT به همراه شرکت‌های محلی به دنبال استفاده تجاری از فناوری نانو و میکرو می‌باشد