حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۵

درمرداد ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۷ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس و ۴ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

درمرداد ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۷ مورد مقالهISIو۲مقاله علمی پژوهشی، ۱ مورد طرح درس و ۴ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:
پایان نامه های دانشجویی  
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل مرحله سطح  
۱ سهراب خان‌محمدی دانشجو شیمی صنعتی اصفهان ۱ ۳  
سید دکتر غلامرضا اعتماد استاد راهنما  
۲ بهنوش تاجیک احمدآباد دانشجو علم و صنعت ۱ ۳  
سیدمجید هاشمیان‌زاده استاد راهنما  
۳ احسانه فخر موسوی دانشجو دانشگاه تهران ۲ ۳  
دکتر گیتی ابوالحمد استاد راهنما  
۴ مجتبی فریدون‌نیا دانشجو پلیمر پژوهشگاه پلیمر ۲ ۳  
دکتر مهدی باریکانی استاد راهنما  
۵ حامد حسینی‌بای دانشجو مواد دانشگاه علم و صنعت ۲ ۳  
دکتر علی‌بیت‌الهی استاد راهنما  
۶ مریم مهری دانشجو دانشگاه تهران ۱ ۳  
دکتر فرشید کاشانی بزرگ استاد راهنما  
۷ مسعود مطیعی‌مهر دانشجو پژوهشگاه مواد و انرژی ۱ ۳  
دکتر رحیم یزدانی‌راد استاد راهنما  
۸ ساناز منصف دانشجو مدیریت تکنولوژی آزاد ۱ ۲  
  استاد راهنما  
۹ رضا انصاری دانشجو علامه ۲ ۳  
دکتر طباطبائیان استاد راهنما  
۱۰ امیر براتی دانشجو فیزیک  
دکتر ایرج کاظمی‌نژاد استاد راهنما چمران اهواز ۲ ۳
۱۱ فاطمه بخشیانی دانشجو
دکتر علی اصغر حسینی استاد راهنما فیزیک مازنداران ۱ ۳
۱۲ اسون صعودی دانشجو  
دکترشمس‌الدین مهاجرزاده استاد راهنما دانشگاه تهران ۱ ۳
۱۳ برق  
مسعود ملکی دانشجو فیزیک دانشگاه گیلان ۱ ۳  
دکتر حسین پناهی استاد راهنما  
۱۴ مهدی زادسر دانشجو اصفهان ۱ ۳  
دکتر حمیدرضا فلاح استاد راهنما  
۱۵ محمدجان نثاری لادانی دانشجو یزد ۱ ۳  
دکتر علی‌اعظم خسروی استاد راهنما ۱ ۳  
۱۶ امیدخانی هکانی دانشجو  
دکتر علی‌اعظم خسروی استاد راهنما ۱ ۳  
۱۷ محمدرضا سید حسینی دانشجو پیام‌نور مشهد  
رسول ملک‌فر استاد راهنما کاشان ۱ ۳  
۱۸ مونس رحماندوست دانشجو  
دکتر محمد الماسی کاشی استاد راهنما  
۱۹ فاطمه کنجوری دانشجو کردستان ۱ ۳  
سعید سلطانیان استاد راهنما  
۲۰ پیرایه وحدانی دانشجو دانشگاه اصفهان ۱ ۳  
دکتر امیرسیدحسن روضانیان استاد راهنما  
۲۱ نرگس ثابتی‌نژاد دانشجو آزاد علوم تحقیقات ۱ ۳  
دکتر مجید مجتهدزاده استاد راهنما  
۲۲ فاطمه احمدزاده دانشجو اراک ۱ ۳  
دکتر مجید مجتهدزاده استاد راهنما  
مقالات عرضه شده در کنفرانس
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل نوع ارائه و تعداد
۱ علیرضا مهدویان ارائه دهنده شیمی پژوهشگاه پلیمر شفاهی
۲ دکتر علی‌نوری بروجردی مکانیک صنعتی شریف
۳ دکترمهرداد رئیس دهکردی تهران
۴ دکترشمس‌الدین مهاجرزاده برق  ۲ مقاله شفاهی
مقاله ISI
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکترسعید سلطانیان نویسنده فیزیک کردستان
۲ دکتر محمد لامعی رشتی مرکز تحقیقات هسته‌ای
۳ زهره صداقت صنعتی شریف
۴ دکترشمس‌الدین مهاجرزاده برق دانشگاه تهران
۵ منصور رضوی مواد-سرامیک مواد و انرژی
۶ امیرمهدی ساعدی مواد شریف
۷ دکتر شهرام یوسفی هوافضا مالک‌اشتر
طرح درس
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر رحیم یزدانی‌راد مدرس طرح درس پژوهشگاه مواد
مقالات علمی- پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ علیرضا کمالی نویسنده مواد علم و صنعت
۲ دکتر مرتضی ساسانی قمصری فیزیک انرژی اتمی