تشکیل نانولوله‌های کربنی در دمای کم جهت استفاده در نمایشگرها

نانولوله‌های کربنی (CNTS) جهت استفاده در انتشار دهنده‌های میدانی مانند نمایشگرهای انتشار میدانی FED به کار می‌روند، که نانولوله‌های کربنی به عنوان منبع نشر الکترون در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. محققان تایوانی ثابت کرده‌اند که می‌توان با استفاده از رسوب‌دهی شیمیایی بخار سیکلوترون الکترون (CVD-ECR) و بدون نیاز به گرم کردن زیاد بستر، نانولوله‌های کربنی را روی سیلیکون پوشیده از کبالت ایجاد کرد.