معرفی محصول:محافظ پوست Grand Slam

این محصول محافظ پوست با عنوان Grand Slam در تمام شرایط آب و هوایی از پوست محافظت می‌نماید. این ماده قابلیت محافظت از پوست در برابر سوختگی ناشی از تششعات خورشیدی را داشته، برای جلوگیری از تاول زدگی و حساسیت نسبت به هوای مرطوب و دیگر آلودگی‌ها مناسب است.