اندازه‌گیری خواص گرمایی نانومواد با AFM

محققان موسسه فناوری Georgia و دانشگاه Texas از آمریکا، از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) جهت تحلیل خواص گرمایی نانومقیاس پنتااریتریتول (PETN) استفاده کرده‌اند. این ماده به برای شناسایی در معادن و بناها مورد استفاده است. این روش می‌تواند در طراحی مواد پرانرژی ایمن‌تر کمک کند.