برگزاری همایش فناوری‌نانو راهی به سوی آینده در دانشگاه سمنان

همایشی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فناوری‌نانو و تاثیرات آن در زندگی آینده بشر، سه شنبه بیست و پنجم مهر ماه سال جاری ساعت ۸ در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان توسط هسته فناوری‌نانو بسیج دانشجویی این دانشگاه و با همکاری شرکت نانوسبز برگزار خواهد شد.

همایشی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فناوری‌نانو و تاثیرات آن در زندگی آینده بشر، سه شنبه بیست و پنجم مهر ماه سال جاری ساعت ۸ در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان توسط هسته فناوری‌نانو بسیج دانشجویی این دانشگاه و با همکاری شرکت نانوسبز برگزار خواهد شد.