شناساگرهای نوری پلیمری منفرد مبتنی بر نانوسیم‌ها

محققان مؤسسه ملی Tyndall و دانشگاه Limerick ایرلند، از نانوسیم‌های پلیمری منفرد به عنوان شناساگرهای نوری مبتنی بر هدایت نوری استفاده کرده‌اند. آنها این نانوسیم‌ها را با مرطوب‌سازی الگوهایی به کمک محلول انجام دادند.

۲۷ مهر ۱۳۸۵- محققان مؤسسه ملی Tyndall و دانشگاه Limerick ایرلند، از نانوسیم‌های پلیمری منفرد به عنوان شناساگرهای نوری مبتنی بر هدایت نوری استفاده کرده‌اند. آنها این نانوسیم‌ها را با مرطوب‌سازی قالب به کمک محلول انجام دادند.
Gareth Redmond ، مدیر گروه فناوری‌نانو Tyndall ، گفت:” پلیمرهای نیمه‌هادی به دلیل داشتن خواص الکترونیکی و نوری قابل تنظیم شیمیایی، مواد جذابی برای کاربردهای الکترونیک نوری هستند و تولید کم‌هزینه آنها به کمک محلول امکان‌پذیر است. با وجود به کارگیری نانوسیم‌های نیمه‌هادی معدنی و نانولوله‌های کربنی به عنوان بلوک‌های سازنده تجهیزات نوری نانومقیاس، تولید کنترل شده نانوساختارهای یک بعدی مبتنی بر مواد مولکولی آلی برای مصارف الکترونیکی نوری یکپارچه یک چالش جدی است”.
Redmond و همکارانش ازقالبهای آلومینای نانوحفره‌ای با فرایندتر مبتنی بر محلول، برای سنتز نانوسیم‌های پلی [(۹ و۹ – دیوکتیل فلورینیل- ۲و۷ – دیل) – کو- (بی‌تیوفن) ] (F8T2) با بازده بالا استفاده کردند. با این روش می‌توان نانوسیم‌هایی جدا از هم ، با طول متوسط ۱۵ میکرومتر و قطر ۲۰۰ نانومتر تولید کرد.
این گروه همچنین موفق شدند تا راهبردهای تماس الکتریکی برای تولید ابزار نانوسیمی پلیمری منفردِ دارای دو انتها، روی بستر شفاف، را توسعه دهند.
Rodmond می‌گوید: “ما قابلیت پاسخ‌دهی نانوسیم‌های منفرد (خروجی جریان برای هر واحد توان نور تابشی) را به طور تقریبی ( mAW-1 0/4) محاسبه کرده‌ایم، که طبق بازده های کوانتومی خارجی (الکترون‌های خروجی از هر فوتون) ، تقریباً ۱/۰ درصد تحت نور تک رنگ است. این اعداد با اطلاعات گزارش شده از ابزار نانوسیمی معدنی منفرد قابل مقایسه هستند”.
اکنون محققان تلاش‌های خود را جهت توسعه این روش تولید نانوساختارهای آلی تک‌بعدی جدید متمرکز خواهند کرد تا دیگر خواص نوری و الکترونیکی کلیدی آن را تشریح کنند.
این محققان نتایج کار خود را در Advanced Materials منتشر کرده‌اند.