سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری سنگاپور در توسعه تجهیزات اندازه‌گیری نانو مقیاس

سازمان استانداردهای ملی سنگاپور (SPRING) مبلغ ۱۰ میلیون دلار سنگاپور در طی ۵ سال آینده جهت توسعه تجهیزات اندازه‌گیری نانومقیاس اختصاص خواهد داد. انتظار می‌رود این تجهیزات تا سال ۲۰۰۷ آماده بهره‌برداری گردند.

 

۱۱ آبان ۸۵- سازمان استانداردهای ملی سنگاپور (SPRING)، مبلغ ده میلیون دلار سنگاپور در طی پنج سال آینده، جهت توسعه تجهیزات اندازه‌گیری نانومقیاس اختصاص خواهد داد.
انتظار می‌رود این تجهیزات تا سال ۲۰۰۷ آماده بهره‌برداری گردند. این تجهیزات توانایی اندازه‌گیری واحدهای کوچک تا حد یک نانومتر را دارند. این سازمان خاطرنشان کرد وجود چنین تجهیزاتی، حفظ مزیت رقابتی شرکت‌های سنگاپوری را ممکن خواهد ساخت. به گفته Teo Nam Kuan، مدیر گروه استاندارد و کیفیت، نبود چنین توانایی‌هایی در داخل کشور باعث وابستگی شرکت‌های داخلی به کشورهای خارجی خواهد شد؛ لذا با توسعه این تجهیزات در داخل، شرکت‌های داخلی می‌توانند به این توانایی‌ها دسترسی پیدا کنند. انتظار می‌رود توسعه صنایعی مانند نیمه‌هادی‌ها، میکروالکترونیک و مهندسی دقیق در آینده وابسته به چنین تجهیزاتی باشد