برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه زیست سرامیک های نانوبلوری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ساخت و مشخصه یابی بیوسرامیک نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت به روش آلیاژسازی مکانیکی توسط آقای سید ایمان روحانی اصفهانی در دانشگاه صنعتی اصفهان، با راهنمایی آقایان دکتر محمد حسین فتحی و دکتر علی سعیدی، شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۴ بعد از ظهر در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد این دانشگاه برگزار خواهد شد.

 دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مواد

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
” ساخت و مشخصه یابی بیوسرامیک نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت به روش آلیاژسازی مکانیکی ”

ارائه دهنده:
سید ایمان روحانی اصفهانی
استاد راهنما:
دکتر محمد حسین فتحی و دکتر علی سعیدی
زمان:
ساعت ۱۴ شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۸۵
مکان:
سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.

چکیده:
بخش‌ معدنی‌ استخوان و دندان شامل ترکیب بلورین کلسیم هیدروکسی آپاتیت می باشد. کلسیم هیدروکسی آپاتیت مصنوعی به طورگسترده ای به صورت تکه ای و پودری در ترمیم و جایگذاری بافت سخت آسیب دیده و یا به صورت پوشش بر روی کاشتنی های بدن استفاده می شود. پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت دارای مساحت سطح بالاتری است که در نتیجه خواص سینترینگ و چگال شدن بهتری از خود نشان می دهد. هیدروکسی آپاتیت در ابعاد میکرون دارای خاصیت زیست اضمحلالی پایینی است. که این یک خاصیت نامطلوب در جراحی اورتوپدی برای تعویض و بهبود استخوان به علت نرخ پایین بازسازی استخوان می باشد. هیدروکسی آپاتیت زیست اضمحلال می تواند در یک مدت زمان مشخص با استخوان دوباره تولید شده در خلال کاشتن، تعویض شود. زیست اضمحلالی هیدروکسی آپاتیت می تواند بواسطه کاهش اندازه دانه آن به ابعاد نانو بهبود یابد. همچنین هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نانو تشابه ساختاری با آپاتیت بیولوژیک بافت های سخت بدن دارد. هدف از پژوهش حاضر ساخت پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت مشابه با ساختار و ترکیب شیمیایی استخوان بدن، توسط روش آلیاژ سازی مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی، فیزیکی، زیست فعالی و زیست اضمحلالی این ماده بود. پودر مواد اولیه به نسبت مولی کلسیم به فسفات ۶۷/۱ توزین و به مدت زمان های مختلف در آسیاب گلوله ای سیاره ای با نسبت جرم گلوله به بار ۲۰ آسیاب شدند. آزمون های پراش پرتو ایکس(XRD) و طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) و بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) نشان داد که پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت بصورت آگلومره شدید با متوسط اندازه دانه ۲۹ نانومتر و ترکیب شیمیایی مشابه استخوان، بعد از ۱۲ ساعت آسیاب کردن حاصل شده است. آزمون های فشار، ریز سختی سنجی و چگالی سنجی نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه در استحکام، سختی و چگالی نسبی پودر نانوکریستال نسبت به پودر در ابعاد میکرون بودند. همچنین پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت برای انجام آزمون زیست اضمحلالی و زیست فعالی به مدت زمان های مختلف در محلول SBF قرار داده شد. آنالیز جذب اتمی(AAS)، مشخص ساخت که خاصیت زیست اضمحلالی پودر نانو کریستال بیشتر از پودر در ابعاد میکرون و مشابه رفتار زیست اضمحلالی آپاتیت های استخوان می باشد. آزمون های پراش پرتو ایکس، طیف سنجی مادون قرمز و بررسی ها توسط میکروسکوپ الکترونی(SEM) نشان دادند که رسوبات آپاتیت کربناتی بر روی سطوح پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت غوطه ور در SBF، ایجاد شده است که میزان این رسوبات قابل ملاحظه می باشد و این بیانگر زیست فعال بودن این پودر می باشد.