انهدام سلول‌های سرطانی با حمله به غشای سلولی آنها

یکی از خواص غیرعادی سلول‌های سرطانی نرم بودن غشای سلولی آنها است که استحکام کمتری نسبت به سلول‌های عادی دارند. به منظور استفاده از این تفاوت و بهبود رهاسازی داروهای ضدسرطان، گروهی از محققان دانشگاه Sojo ژاپن نوعی نانوذرات مرکب پلیمر- لیپید سنتز کردند که سلول‌های بدخیم را از سلول‌های سالم تشخیص می‌دهند.

یکی از خواص غیرعادی سلول‌های سرطانی نرم بودن غشای سلولی آنهاست که نسبت به سلول‌های عادی استحکام کمتری دارند. به منظور استفاده از این تفاوت و بهبود رهاسازی داروهای ضدسرطان، گروهی از محققان دانشگاه Sojo ژاپن نوعی نانوذرات مرکب پلیمر- لیپید سنتز کردند که سلول‌های بدخیم را از سلول‌های سالم تشخیص می‌دهند. دکتر Ryuichi ueoka و همکارانش توانستند با مخلوط‌ کردن نانوذرات مختلف و ترکیب آنها با استفاده از امواج صوتی دارای فرکانس بالا، نانوذرات مرکب فوق را بسازند. این نانوذرات هنگام اضافه شدن به سلول‌های سرطانی کشت داده شده، با غشای سلول تومور ترکیب می‌شوند، ولی در برابر سلول‌های عادی برای ترکیب و ادغام با آنها، توانایی کمی از خود نشان می‌دهند. ترکیب نانوذرات با سلول‌های سرطانی اثر عمیقی بر امکان ادامه حیات سلول دارد. به مدت کمی پس از ترکیب، سلول شروع به تولید آنزیمی می‌کند که آغازگر مرگ برنامه‌ریزی شده سلول است. مقدار این آنزیم در مدت یک الی دو ساعت به حداکثر می‌رسد و سبب مرگ سلول می‌شود. این مشاهدات نشان می‌دهد که استفاده از این نانوذرات برای رهاسازی داروهای ضدتومور می‌تواند اثر کشندگی شدیدی بر سلول‌های سرطانی تومور داشته باشد. جزئیات این مطالعه در مقاله‌ای با عنوان for colon tumor cells leading to apoptosis Membrane targeted chemotherapy with hybrid Liposomes در مجله chemistry Letters Bioorganic and Medicinal، منتشر شده است.
خلاصه مقاله از طریق pubMed قابل دسترسی است.