تولید روکش‌های ضداصطکاک پزشکی توسط شرکت ApNano

شرکت ApNano Materials, Inc.، تهیه کننده محصولات مبتنی بر فناوری نانو، اعلام کرده است یک روکش پزشکی ضد اصطکاک مبتنی بر NanoLub (روان‌کننده جامد مبتنی بر فناوری نانو؛ تولید همین شرکت) تولید کرده است. روکش‌های ضداصطکاک پزشکی می‌توانند در محدوده وسیعی از کاربردهای پزشکی همچون سیم‌های هدایتگر درcatheterها (که در درمان‌های تهاجمی مانند catheterization قلبی به کار می‌روند)، سیم‌های ارتودنسی و آتل‌های منظم‌کننده دندان، و روکش برای اتصالات و لگن‌‌های مصنوعی به کار روند.

شرکت ApNano Materials, Inc.، تهیه کننده محصولات مبتنی بر فناوری نانو، اعلام کرده است یک روکش پزشکی ضد اصطکاک مبتنی بر NanoLub (روان‌کننده جامد مبتنی بر فناوری نانو؛ تولید همین شرکت) تولید کرده است. روکش‌های ضداصطکاک پزشکی می‌توانند در محدوده وسیعی از کاربردهای پزشکی همچون سیم‌های هدایتگر درcatheterها (که در درمان‌های تهاجمی مانند catheterization قلبی به کار می‌روند)، سیم‌های ارتودنسی و آتل‌های منظم‌کننده دندان، و روکش برای اتصالات و لگن‌‌های مصنوعی به کار روند.
دکتر Menachem Genut رئیس و مدیر اجرایی ApNano Materials می‌گوید: «ابزارهای بدون اصطکاک، همچون سیم‌های هدایتگر درcatheterها، موجب کاهش درد شده، آسیب بافت را محدود کرده، و دقت و موفقیت فرآیندهای پزشکی را بهبود می‌بخشند. به علاوه، روکش‌های جدید پزشکی این قابلیت را دارند که اصطکاک را در قطعات کاشتنی، مانند اتصالات مصنوعی، به مقدار قابل توجهی کاهش داده، عمر این قطعات را افزایش داده، و از عمل‌های جراحی تکراری و پشت سرهم جلوگیری نمایند».
دکتر Niles Fleischer نایب رئیس بخش توسعه تجارت و محصول این شرکت می‌گوید: «در آزمایش‌های مختلفی که توسط آزمایشگاه‌های معتبر مستقل انجام شده است و به تأیید استانداردهای بین‌المملی OECD نیز رسیده است، NanoLub به عنوان یک محصول غیرسمی شناخته شده است. آزمایش سمیت بحرانی در تطابق کامل با دستورالعمل‌های کمیسیون اروپایی برای کار آزمایشگاهی خوبانجام شد».
NanoLub بر نانوذرات جالب دی سولفید تنگستن (WS2) مبتنی می‌باشد که به نام نانوساختارهای معدنی فولرین‌مانند یا به طور خلاصه IF نامیده می‌شوند. فولرین‌های معدنی برای اولین بار در موسسه علوم Weizmann (اسرائیل) توسط گروهی به رهبری پروفسور Reshef Tenne که در حال حاضر مدیریت دانشکده مواد و سطوح تماس را در این موسسه بر عهده دارد، کشف شدند. دکتر Menachem Genut در اولین تیم تحقیقاتی که نانوذرات IF را در موسسه Weizmann کشف کردند، و برای اولین بار مواد جدیدی را سنتز نمودند، به عنوان محقق حضور داشت.
در یک کار تحقیقاتی که در آزمایشگاه پروفسور Tenne انجام شده و هزینه آن توسط شرکت ApNano Materials تأمین شده است، روکش‌های کامپوزیتی حاوی IF توسعه پیدا کردند. آزمایشات tribological انجام شده توسط پروفسور Lev Rapoport از موسسه فناوری Holon، کاهش قابل ملاحظه‌ای در اصطکاک و فرسایش این روکش‌های خودروان‌کننده را نشان داد. در کاری که با همکاری پروفسور Tenne با دکتر Meir Redlich و دکتر Alon Katz (هر دو از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه Hebrew) انجام شد، نشان داده شد که نیروی اصطکاک سیم‌های پوشیده شده با نانوذرات IF-WS2 وارد شده در روکش‌های فلزی، در مقایسه با سیم‌های معمولی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بنابرگفته آقای Aharon Feuerstein رئیس و مدیر امور مالی ApNano Materials: «شرکت ما پس از مشاهده نتایج امیدوارکننده اولیه، در حال مذاکرات اولیه با تولیدکننده بزرگ ابزارهای پزشکی می‌باشد تا NanoLub را در محصولات فعلی و آینده پزکی وارد نماید».