اختصاص جایزه نوآوری فناوری مجله وال استریت به نانوروکش‌های شفاف و رسانا

شرکت Eikos Inc. که توسعه دهنده و صاحب امتیاز جوهرهای کاملاً شفاف حاوی نانولوله‌های کربنی برای روکش‌های رسانا و مدارات می‌باشد، جایزه معتبر نوآوری فناوری مجله وال استریت را در بخش مواد برای فناوری invisicon (R) دریافت کرد.